Σημείωμα #1756

Αύξων Αριθμός1756
Σημείωμα Χρονολογία9 Δεκεμβρίου1348
Σημείωματῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἔδωκεν ἡ Μαρία τῆς Κάλλας χαρκὴν ἕναν ὡς δ(ιa) τὴν ψυχὴν νὰ της ἐμνημονεύουσιν καὶ ὁ Θεὸς σώσοι αὐτὴν, ἀμήν · ἔτους Ϛωνζ' (f. 79).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1588 [Colbert. 371] (12ου, 13ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Paris. 1588, ó. 32. PLP 10350.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία