Σημείωμα #1777

Αύξων Αριθμός1777
Σημείωμα ΧρονολογίαΦεβρουάριος 1351
Σημείωμα+ ἐτελειώθη κατὰ μῆνα φε(υ)ρ(ουάρι)ον · τῆς δ' | ἰν(δικτιῶνος) · τοῦ Ϛωνθ' ἔτους + (f. 396v).
Κώδικας ΧρονολογίαVenet. Marc. 176 [colloc. 492]
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Italy, ó. 214- 215.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣύνοψις Βασιλικῶν
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία