Σημείωμα #1778

Αύξων Αριθμός1778
Σημείωμα Χρονολογία6 Μαρτίου 1351
Σημείωματῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἦλθεν ὁ Ιω(άννης) τοῦ Βού((τιν) καὶ ἔδωκεν εἰς τὴν ἁγ(ίαν) μονὴν ὡς διὰ τὴν ψυχήν του καὶ τῆς συμβίου αὐτοῦ ᾿Ηρείν(ης) βοοίδια τρία καὶ χαλκὴν α', ἀμπέλιον εἰς τὸ ᾿Αμπελήτ(ην) στιχία μ' καὶ αἰωνία αὐτῶν ἡ μνήμη, ἔτους Ϛωνθ'. Βουτιν (f. 174 r).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1588 [Colbert 371] (12ου, 13ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Paris. 1588, ó. 38- 39.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία