Σημείωμα #1779

Αύξων Αριθμός1779
Σημείωμα Χρονολογία2 Αὐγούστου 1351
Σημείωμα᾿Ετελειώθ(η) ἡ παροῦσα βίβλος ἱερὰ μηνὶ Αὐγούστω βα, ἡμέρα γ', ὥρᾳ θ' ἐν ἔτει Ϛωνθ' ἰνδικτιῶνος δ'
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Φιλοθέου 88 (ἔτ. 1351)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Α', ó. 158.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΒασιλείου Καισαρείας ᾿Εγκώμιον. ῎Αθλησις τοῦ μάρτυρος Πολυεύκτου κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία