Σημείωμα #1784

Αύξων Αριθμός1784
Σημείωμα Χρονολογία᾿Απρίλιος 1359
Σημείωμα᾿Ετελειώθη τὸ παρὸν βιβλίον μηνὶ ἀπριλλ(ίῳ) ἰν(δικτιῶν)ος | ἔτους Ϛωξζ· —(f. 232v).
Κώδικας Χρονολογία
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Italy
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΚωνσταντίνου ᾿Αρμενοπούλου ῾Εξάβιβλος
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία