Σημείωμα #1799

Αύξων Αριθμός1799
Σημείωμα Χρονολογία21 ᾿Ιουνίου 1362
Σημείωμα... ἔτους Ϛωο' ἰνδ. ιε' μηνὶ ἰουνίω κα' ἡμέρα δ' (f. 254r).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Κουτλουμουσίου 283
Εκδόσεις ΣημειώματοςΘησαυροί, Α', ó. 460. Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Α', ó. 308.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤετραευάγγελον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία