Σημείωμα #1815

Αύξων Αριθμός1815
Σημείωμα Χρονολογία11 Σεπτεμβρίου 1363
Σημείωμα᾿Ετελειώθη τὸ παρὸν βιβλίον ἐπὶ ἔτους Ϛωοβ', ἰνδ. β', ἐν μηνὶ σεπτεμβρίῳ ια'. +(f. 461).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 450 [Reg. 2270] (ἔτ. 1363)
Εκδόσεις ΣημειώματοςOmont, Fac- similŽs, ó. 17.
Χειρογράφου Περιεχόμενο῾Αγίου ᾿Ιουστίνου καί ᾿Αθηναγόρα ῎Εργα
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία