Σημείωμα #1814

Αύξων Αριθμός1814
Σημείωμα Χρονολογία5 ᾿Ιουλίου 1363
Σημείωμα῎Ετους Ϛωπα' μηνὶ ἰουλίῳ ε', ἡμέρα δ', ὥρᾳ α' τῆς ἡμέρας, τῆς δὲ τοῦ Χριστοῦ ἐχρονίας τξγ', ἐτελεύτησεν ἡ [illisible] (f. 212v).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1143
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzes, Notes, ó. 38- 39.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Ανθολόγιον ᾿Ασκητικῶν
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία