Σημείωμα #1817

Αύξων Αριθμός1817
Σημείωμα Χρονολογία21 Σεπτεμβρίου 1363
Σημείωμα+ ᾿Ετελειώθη τὸ παρὸν βιβλίον τοῦ ῾Ησιόδου καὶ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ Περσ. διὰ χειρὸς πάπα Ρομβέρτου ὑιοῦ Ιωάννου Νικολάου βρακ.. το απὸ χώρας Σολεντοῦ μηνὶ Οκτωβρίῳ κα' · ἡμέρᾳ σαββάτου. ὥρα α' τῆς ἡμέρας. ἔτει Ϛωοβ, ἰνδ. α'..
Δέχου τὸ ῥαψώδημα τοῦ σοῦ συγκόνου, || Ηδυσμα καὶ πέδευμα Πέρση σῶν τρόπων ·
Εὔχεσθε ὑπὲρ τοῦ γεγραφότος πάντες οἱ ἀναγινώσκοντες καὶ μὴ καταρᾶσθε (f. 64).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Ottob. 210
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Cod. Vat., ó. . Feron- Battaglini, Cod. Ottob., ó. 122- 123.
Χειρογράφου Περιεχόμενο῾Ησίοδος
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι (;)
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία