Σημείωμα #1820

Αύξων Αριθμός1820
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1363
Σημείωμα+ ᾿Ησὶν τα βιβλία τὰ εὑρίσκουνται εἰς τὸν ναὸν τοῦ τϊμίου καὶ ἐνδόξου προφήτ(ου) προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ ᾿Ιω(άνν)ου εἰς τὸ Ρι(ά)κιν, του ἔτοῦς Ϛωοα' ἰν(δικτιόν)ος α'.
Κώδικας Χρονολογία᾿Αγνώστου Βιβλιοθήκης β'
Εκδόσεις ΣημειώματοςΠαπαδοπούλου- Κεραμέως, ῎Αγνωστος βιβλ., ó. 395. ᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, ó. 286.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία