Σημείωμα #1825

Αύξων Αριθμός1825
Σημείωμα Χρονολογία1 ᾿Απριλίου 1364
Σημείωματέλος τῶν φυσικῶν λογιδίων τοῦ ἰατρὸ βίβλου [τοῦ] ἐν μην(ὶ) ἀπριλλ(ίῳ) εἰς την α' ἡμέρ(ᾳ) β · ὥρα α (σελήνης) · | ἔτους Ϛωοβ · ὦ ἡ δοξα καὶ το κράτ(ος) αμην· + (f. 324r).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Reg. 181
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Cod. Vat., ó. 161. Stevenson, Vatg. Reg., ó. 123.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Ιωάννου ᾿Ακτουαρίου, περί θεραπευτικῆς μεθόδου
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία