Σημείωμα #1829

Αύξων Αριθμός1829
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1364
Σημείωμα᾿Ετελειώθη ἡ παροῦσα εὐαγγελική βίβλος διὰ χειρὸς ἐμῆς τοῦ ἁμαρτωλοῦ Μακαρίου ἐν ἔτει Ϛωοβ' ἰνδ. β' (f. 306r).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπεδίου 589 (ἔτ. 1364)
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 116.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΓρηγορίου Νύσσης, ᾿Εκλογαί μαρτυριῶν πρός ᾿Ιουδαίους. Ξιφιλίνου, ῾Ερμηνεία εἰς τά εὐαγγέλια
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία