Σημείωμα #1830

Αύξων Αριθμός1830
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1364
Σημείωματοῦτο τῶ τετραευάγγελον, πέλη, ἐμοῦ ᾿Ιωακείμ, ἁμαρτωλοῦ τάχα καὶ ἱερομονάχου, ῷ ἐχαρίσατο...... ἐδεσιμοτάτη καὶ θεσπεσιοτάτη καὶ χαρισμοτάτη καὶ θεοσεβεστάτη καὶ ἡγιοῦμον καὶ κυρι ..... καὶ φιλτατή μου κὺρ᾿ ᾿Αθανασία ἐν ἔτη Ϛωογ' ἠδικτηόνος Β' (f. 18v).
Κώδικας ΧρονολογίαOxford, Bodl. Cromwell 15 (10ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςHutter, Corpus, Ι, ó. 12. PLP 8349.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤετραευάγγελον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία