Σημείωμα #1832

Αύξων Αριθμός1832
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1364/ 1365
Σημείωμα᾿Εν τέλει · Οἱ π(ατέρ)ες μέμνησθε τοῦ Γερασίμου. ᾿Ετελειώθ(η) τὸ Ϛωογ' ἔτος
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Παντοκράτορος 162 (ἔτ. 1364/ 1365)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Α', ó. 109.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜηναῖον ᾿Απριλίου
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία