Σημείωμα #1833

Αύξων Αριθμός1833
Σημείωμα Χρονολογία30 ᾿Απριλίου 1365
Σημείωμαμηνὶ ἀπριλλίῳ λ' ἰνδ. β' ἦλθον οἱ Τοῦρκοι.... καὶ ἐφοβήθησαν... τῆς παρούσης γ' ἰνδ. τοῦ Ϛωογ' ἔτους
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Διονυσίου 86 (ἔτ. 1037)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Α', ó. 328. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις, Ι, ó. 137. Darrouzs, T extes, ó. 170.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΨαλτήριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία