Σημείωμα #1838

Αύξων Αριθμός1838
Σημείωμα Χρονολογία4 ᾿Ιουνίου 1366
Σημείωμα[*] Θ(εο)ῦ τὸ δῶρον· καὶ πόνος, ᾿Ιωάσαφ· — | ῎Ετους Ϛωοδ ἰν(δικτιῶνος) δ· μηνὶ ᾿Ιουνί(ῳ) δ. (f. 222v).
Κώδικας Χρονολογία London, Brit. Mus. Burney 18 καί Metz, Bibliotheque Municipale (ἔτ. 1366)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Gr. Brit., ó. 131. Politis, Schreiberschule, ó. 27. Omont, Notes, ó. 32. Forshall, Burney Mss., ó. 4.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤά τέσσαρα εὐαγγέλια
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία