Σημείωμα #1839

Αύξων Αριθμός1839
Σημείωμα Χρονολογία5 ᾿Ιουλίου 1366
Σημείωμα᾿Ιωάσαφ πέφυκα λευΐτου | πόνος. | ῎Ετους Ϛωοδ' ἰνδ. δ' | μηνὶ ἰουλίου ε'.
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Λαύρας, εἰλητάριον 25 (ἔτ. 1366)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΧρυσοστόμου Λαυριώτου, Εἰλητάρια, ó. 398.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜ. Βασιλείου Λειτουργία
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία