Σημείωμα #1851

Αύξων Αριθμός1851
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1366/ 1367
Σημείωμα᾿Ετελειώθη ἡ ἱερὰ ἧδε βίβλος ἐν ἔτει Ϛωοε (f. 218r).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπεδίου 859
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 164.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠράξεις τῶν ᾿Αποστόλων
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία