Σημείωμα #1852

Αύξων Αριθμός1852
Σημείωμα Χρονολογία14 Αὐγούστου 1367
Σημείωμα+ ἔτους Ϛωοε' · | ἰν(δικτιῶν)ος ε' · ιδ μηνὸς αὐγ(ού)στου· | ἡμέρα σαββάτω· | τοῦ ἁγίου ἐνδόξου | προφήτου, Μιχαίου + (f. 156r).
Κώδικας ΧρονολογίαOxford, Christ Church 69 (ἔτ. 1367)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Gr. Brit., ó. 134.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜατθαίου Βλαστάρη, Σύνταγμα. Λέοντος ΣΤ', ῾Υποτύπωσις
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία