Σημείωμα #1855

Αύξων Αριθμός1855
Σημείωμα ΧρονολογίαΔεκέμβριος 1367
Σημείωμα῾Ο μον(α)χ(ὸς) Θεοδόσιος ἐτελεύτησεν τὴν ἄνωθθ(εν) ἐχρωνίαν μιν(ὶ) δεκ(εμβρίῳ) (f. 71v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Barb. 537
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Notes ΙΙ, ó. 57- 58.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία