Σημείωμα #1854

Αύξων Αριθμός1854
Σημείωμα ΧρονολογίαΣεπτέμβριος 1367
ΣημείωμαΜιν(ὶ) σεπτ(εμβρίῳ) εἰς τὰς (ιέ?) ἡμέρᾳ (α' ?) ἐχρονίας (α)τξζ' τοῦ Χριστοῦ ἐτελεύτησεν ὁ μακάριος ἐπίσκοπος ὁ κίρις ᾿Εγρηγόριος · αἰωνία ἡ μνήμη (f. 71v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Barb. 537
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Notes ΙΙ, ó. 57- 58.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία