Σημείωμα #1858

Αύξων Αριθμός1858
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1367
ΣημείωμαΜιν(ὶ) σεπτ(εμβρίῳ) εἰς τὰς (ιε'; ) ἡμέρᾳ (ά; ) ἐχρονίας (ᾳ) τξζ' τοῦ Χριστοῦ ἐτελεύτησεν ὁ μακάριος ἐπίσκοπος ὁ κίρις ᾿Εγρηγόριος αἰωνία ἡ μνήμη (f. 71 )
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Barb. 537
Εκδόσεις ΣημειώματοςΤσικνοπούλου, ᾿Επίσκοποι, ó. 180.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία