Σημείωμα #1859

Αύξων Αριθμός1859
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1367/ 1368
Σημείωμα᾿Εγράφη τὸ παρῶν στιχεράριον διὰ χειρὸς, ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτῶλοῦ, Καλλίστου ἱἐρο(μον)άχ(ου) τάχα καὶ πν(ευματ)ικοῦ, καὶ ἱἐρομνήμου Γαρέλλ(η; ) + ᾿Επι τῆς βασιλείας τῶν αὐτ(ο)κρατόρων βασιλείων ἡμῶν ᾿Ιω(άννου) ᾿Αλλεξάνδρ(ου), καὶ Θ[εοδώ]ρας τῆς νεοφωτί[στ]ου + ῎Ετους ϚωοϚ' (= 1367) ἰνδ. Ϛ' κ(α)τ(a) μῆ(να) (f. 277v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθην. ᾿Εθν. Βιβλ. 2607 (ἔτ. 1367/ 1368)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΠολίτη, ᾿Εθν. Βιβλ. 2607.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣτιχηράριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία