Σημείωμα #1862

Αύξων Αριθμός1862
Σημείωμα Χρονολογία(20 Μαρτίου) 1368
Σημείωμα+ ἐκοιμι[θη ὁ δοῦλος...] | ἔτ(ους) ϚωοϚ' (ἰνδικτιῶνος) Ϛ'· καὶ μνησθ(η) τ(ι) αὐτὸν Κ(ύρι)ε ἐν τῇ βασιλείᾳ σου (f. 4v).
Κώδικας Χρονολογία
Εκδόσεις ΣημειώματοςBryer, ó. 131- 132.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία