Σημείωμα #1868

Αύξων Αριθμός1868
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1368/ 1369
Σημείωμαα) ἐγράφη δὲ τοῦτο κατὰ τὸ Ϛον καὶ οον πρὸς τὸ ωον καὶ Ϛον ἔτος (f. 50v).
β) + Δημητρίου τοῦ Κυδώνη ἐστιν ἡ βίβλος αὕτη + (f. 152v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 604 [olim 614]
Εκδόσεις ΣημειώματοςDevreesse, Cod. Vat. ΙΙ, ó. 5- 6.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠρόκλου Διαδόχου ὑποτύπωσις
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία