Σημείωμα #1869

Αύξων Αριθμός1869
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1368/ 1369
Σημείωμαστῶ ωοζ' π... ἐγράφη.... (f. 406v).
Κώδικας ΧρονολογίαRoma, 35 (R VI 43)
Εκδόσεις Σημειώματος..........ὶὸ’Cavalieri, , ó. 76.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία