Σημείωμα #1870

Αύξων Αριθμός1870
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1368/ 1369
ΣημείωμαΓερασίμου τάλανος μέμνησο πάτερ ἔτους αφωοζ' (f. 343v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Παντοκράτορος 108 (ἔτ. 1368/ 1369)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Α', ó. 103.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠατερικόν
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία