Σημείωμα #1877

Αύξων Αριθμός1877
Σημείωμα ΧρονολογίαΣεπτέμβριος 1369
Σημείωμα[*] +῾Η παροῦσα βίβλος ἐγράφη ἐν τῷ Μυζιθρ τ διὰ χειρὸς Μανουὴλ τοῦ Τζϋκανδ(ύ)λ(η) κατὰ μῆνα σεπτεμβρϊον τῆς ὀγδόης ἰνδικτιῶνος τοῦ Ϛωοη ἔτους + (f. 226v).

χάρτης. 227 φ. 290 χ 218
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1241 [Reg. 24116]
Εκδόσεις ΣημειώματοςOmont, Fac- similŽs, ó. 18. Omont, Inv. sommaire, Ι, ó. 275. Montfaucon, Palaeographia, ó. 72. Λάμπρου, Λακεδ. βιβλ., ó. 170.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Ιωάσαφ [᾿Ιωάννη Καντακουζηνοῦ] ῎Εργα θεολογικά
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία