Σημείωμα #1878

Αύξων Αριθμός1878
Σημείωμα Χρονολογία 23 Νοεμβρίου 1369
ΣημείωμαΕἴληφε τέλος ἡ βίβλος αὕτη· ἐν μηνὶ νοεμβρίω κγ' · τοῦ ἔτους Ϛωοη' τῆς νῦν τρεχούσης ἰνδίκτου ὀγδόης. ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ παντοκράτορος - Μέμνησθε πατέρες μου τοῦ ᾿Ιγνατίου.
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 813 [olim 531]
Εκδόσεις ΣημειώματοςDevreesse, Cod. Vat. ΙΙΙ, ó. 349. Hagiographi-Bollandiani- de’Cavalieri, Cod. Vat., ó. 61- 62.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜεταφραστής μηνός Δεκεμβρίου
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία