Σημείωμα #1880

Αύξων Αριθμός1880
Σημείωμα Χρονολογία7 Δεκεμβρίου 1369
Σημείωμαἐγράφη ἐν ἔτει Ϛῷ ωῷ οῷ ηω' ἰν(δικτιῶνος) ηης' μηνὶ δεκεβρίῳ ζη' +(f. 392v).
Κώδικας ΧρονολογίαFirenze Laurent . 9, 9
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Italy, ó. 236.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιωάννου ΣΤ' τοῦ Καντακουζηνοῦ ῾Ιστορίαι
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία