Σημείωμα #1879

Αύξων Αριθμός1879
Σημείωμα ΧρονολογίαΝοέμβριος 1369
Σημείωμα᾿Εγράφη οἰκειοχείρως πόθῳ πολλῷ ἅπαν τὸ συναξάριον τῆς τε ἁγίας τεσσαρακοστῆς καὶ τοῦ ὅλου παντὸς χρόνου παρὰ τοῦ ἁμαρτωλοῦ Μαρκιανοῦ. Καὶ οἱ ἀναγινώσκοντες, καὶ ἐπιδιορθοῦσθε ἀφθόνως καὶ εὔχεσθέ μοι διὰ τὸν Κύριον, μηνὶ νοεμβρίῳ, ἰνδ. η', ἔτους Ϛωοη' (f. 32).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1585 [Reg. 2494]
Εκδόσεις ΣημειώματοςOmont, Fac- similŽs, ó. 18. Omont, Inv. sommaire, ΙΙ, ó. 99.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΝικηφόρου Καλλίστου, Συναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία