Σημείωμα #1886

Αύξων Αριθμός1886
Σημείωμα Χρονολογία’Ιούνιος 1370
Σημείωμα+ ἐτελειώθη ἡ παροῦσα βίβλος, διὰ | χειρὸς Μανουὴλ τοῦ Τζυκανδύλη | κατὰ μῆνα ἰούνιον τῆς ὀγδόης ἰνδικτι|ῶνος · τοῦ ἑξακισχιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστοῦ | ἑβδομηκοστοῦ ὀγδόου ἔτους, ἐν τῷ Μιζηθρᾶ (f. 225v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 674 [olim 449] (ἔτ. 1370)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Cod. Vat., ó. 162. Devreesse, Cod. Vat. ΙΙΙ, ó. 128.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠρόχωρος Κυδώνης. ᾿Ιωάννης Καντακουζηνός
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία