Σημείωμα #1887

Αύξων Αριθμός1887
Σημείωμα Χρονολογία1 Αὐγούστου 1370
Σημείωμα... το Καλαμιώνην υπὸ τ(ῶν) ῾Αγαρινων · | [μονα]χος Συμ(εὼν) Κομνινου · ἐτου(ς) Ϛωοη' (ἰνδικτιῶνος) η' ἥμέρα τρητϊ · (f. 178).
Κώδικας ΧρονολογίαΤραπεζοῦς, Γεωργίου Περιστεριώτου 12
Εκδόσεις ΣημειώματοςBryer, Obits, ó. 136- 137. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Τραπεζουντιακά, ó. 680.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία