Σημείωμα #1984

Αύξων Αριθμός1984
Σημείωμα Χρονολογία7 Σεπτεμβρίου 1355
Σημείωμα+ Χριστῷ τελιώσαντι δόξαν καὶ χάρις
Εἰς τοὺς ἀλήκτους πάμπαν αἰῶνας κύκλους·
+ ᾿Ετελειώθη τὸ παρὸν βιβλίον χειρὶ Πέτρου τοῦ Τηλεμάχου, ἐν ἔτει Ϛωξδ', μηνὶ σεπτεμβρίῳ ζ'. Οἱ γοῦν ἐντυγχάνοντες, εἴτε ἀκεστόρων παῖδες, εἴτε ἅπαξ ἁπλῶς ἑλόμενοι ἐν χειρὶ τίς μέμνησθε, καὶ εἴ τι δ᾿ ἄν τοῦ δέοντος παρελείφθη συγγνώμην ἔχοιτε ὅπως λάβοιτε βασιλείαν Θεοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ κρίσεως. Συνεύξασθε δὲ πᾶσι τῆς οἰδῶσι καὶ προθύμως διερχόμενοι ταύτην.
Πέτρος ὁ Τηλέμαχος.
+ Κέψλω λ' ψβοεξθυλω +
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 168
Εκδόσεις ΣημειώματοςOmont, Fac- similŽs, ó. 21. Omont, Inv. sommaire ΙΙΙ, ó. 147. Montfaucon, Bibl. Coisl., ó. 225. Devreesse, Coislin, ó. 150.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠαύλου Αἰγινήτου, Συλλογή
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία