Σημείωμα #1983

Αύξων Αριθμός1983
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1354/ 1355
Σημείωμα᾿Ετελειώθ(η) τὸ παρὸν τετραευαγγέλιον διὰ χειρὸς ἐμοῦ Θεοδοσίου τοῦ Κατακαλοῦ ἐπὶ ἔτους Ϛωξγ' ἰνδ. Ϛ (f. 234v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπεδίου 898
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., ó. 168.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤά τέσσαρα εὐαγγέλια
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία