Σημείωμα #1991

Αύξων Αριθμός1991
Σημείωμα Χρονολογία31 ᾿Ιουλίου 1356
Σημείωμα᾿Ετελειώθη τὸ παρὸν | βιβλίον δια χειρὸς ἐμοῦ ἁμαρτωλοῦ | μοναχού Γεωργίου τοῦ Λάσκαρη + | + μηνὶ ἰοὐλίω λα' ἰν(δικτιῶνος) θ' ἔτους Ϛωξδ' (f. 120r).
Κώδικας ΧρονολογίαFirenze, Laurent. 28, 24 (ἔτ. 1316)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Italy, ó. 218. Bandini, Cat. Laurent. Ι, ó. 43.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜανουήλ Μοσχοπούλου Γραμματικά ἐρωτήματα.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία