Σημείωμα #2014

Αύξων Αριθμός2014
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1350
Σημείωμα+ Τελειωθ(ὲν) κ(α)τ(a) τὸ Ϛ νη -ω ἔτος ἰνδ. τρισκαιδεκάτης. Θεοῦ τὸ δῶρον καὶ Μεθοδίου πόνος (f. 105).
Κώδικας ΧρονολογίαLeningrad, Œffentl. Bibl. 623
Εκδόσεις ΣημειώματοςGranstrem, Katalog 7, ó. 143.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία