Σημείωμα #2013

Αύξων Αριθμός2013
Σημείωμα Χρονολογία2 Μαρτίου 1331
Σημείωμα+ Μηνὶ Μαρτίῳ β' ἰνδικτιῶνος ιδ' ἡμέρᾳ Σαββάτῳ ἐπαρελαβόθη ἡ μεγαλόπολις Νίκαια παρὰ τῶν Μουσουλμάνων ἔτους Ϛωλθ' (f. 192v).
Κώδικας ΧρονολογίαLondon, Brit. Mus. Addit. 22492 (14ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, ó. 154. Schreiner, Kleinchroniken, Ι, ó. 653- 654.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕὐθύμιος Ζιγαβηνός
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία