Σημείωμα #2025

Αύξων Αριθμός2025
Σημείωμα Χρονολογία31 Ιανουαρίου 1383
Σημείωμα_ἡμέρ(α) λ´τοῦ ἰανουαρίου μην(ός) ἔβαλλ(α) ὑπημ(ήν) [?] (ὑπέρ)π(υ)ρ(α).. | ἴτησ ἴθελ(εν) κάμ(η) ἀχαριστί(αν) ἀπό τ(όν) ᾿Αγριλ(εαν) καί ἐδώθ(εν)| εἰς τ(ῆς) εὐγαϊδουσ τό ἰσπίτ(ι)· _ (Στην προς το τέλος πινακίδα του κώδικα έχει επικολληθεί χάρτινο φύλλο γραμμένο και στις δύο όψεις. Σε αυτό είχαν κατά καιρούς γραφεί από το χέρι του κωδικογράφου διάφορα σημειώματα μεταξύ των οποίων αναγιγνώσκεται και το ανωτέρω).
Κώδικας ΧρονολογίαΜετέωρα, αρ. 593, 14ος αι.
Εκδόσεις ΣημειώματοςBees, Χειρόγραφα Μετεώρων Ι. σ.625, 684, 687,688,723.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΚώδιξ πολυμιγής.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΑπό το σημείωμα προκύπτει ότι το Σάββατο της Τυρινής συνέπιπτε με την 31 Ιανουαρίου (άρα η Κυριακή του Πάσχα στις 22 Μαρτίου). Τα στοιχεία αυτά συμπίπτουν προς τα έτη 1383 και 1478 (βλ. Grumel, Chronologie, σ.310) Τα άλλα στοιχεία των σημειωμάτων του κώδικα 593 πείθουν ότι η παραπάνω σημείωση γραφτηκε το 1383.
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία