Σημείωμα #2032

Αύξων Αριθμός2032
Σημείωμα Χρονολογία
Σημείωμαμιχαήλ τοῦ τριβίδη ἡ τοιαύτη βίβλος ἐστί. (f.160r)

μιχαήλ ὁ γράψας τάδε τά νότα. (f.56r)
Κώδικας ΧρονολογίαParisinus gr. 2774 (ὴ)
Εκδόσεις ΣημειώματοςIrigoin, Pindare, σ.261- 262
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΈργα και Ημέραι του Ισιόδου (με σχόλια του Ι. Τζέτζη ), οι Ολυμπιακοί και τμήμα των Πυθικών.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΣτο f.56r στο τέλος του Ισιόδου συναντάται η υπογραφή του μιχαήλ.
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία