Σημείωμα #2051

Αύξων Αριθμός2051
Σημείωμα Χρονολογία1326
Σημείωμα’Εγράφη αὕτη ἡ Θεία βίβλος ἐν τῷ Ϛ ω λ ε (=1326) ἔτει ἰνδ. ι´ μηνί ᾿Οκτωβρίου ιε´ καί οἱ ἀναγινώσκοντες εὔχεσθε ὑπέρ ἐμοῦ ᾿Ιωάσαφ πατέρες ἅγιοι διά τόν Κύριον. (Στο τέλος)
Κώδικας ΧρονολογίαΜονή Μ. Λαύρας, αρ. 1285, 201, 14ος αι. (=1326)
Εκδόσεις ΣημειώματοςSpyridon Lauriotes-Eustratiades, Manuscripts of the Laura, ó. 213
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξαριστής
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία