Σημείωμα #2052

Αύξων Αριθμός2052
Σημείωμα Χρονολογία1325
ΣημείωμαΔιά χειρός του γραφέως· Εἴληφεν τέρμα ἡ βίβλος ἡ προκειμένη παρ᾿ ἐμοῦ τοῦ τλήμονος μοναχοῦ μηνί ᾿Ιουνίῳ ἐνδεκάτης ἡμέρᾳ τετάρτῃ τῶν ἁγίων ᾿Αποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα ἱνδ. θ. ἔτους Ϛ ω λ γ ´ (6833=1325) (f. 275r)

Κάτω από την ανωτέρω σημείωση άλλη σημείωση με διαφορετική γραφή· Δώδεκα τό παρόν ὥσπερ δανικόν ἐν τῇ μονῇ τοῦ Τιμίου Προδρόμου τῆς Πέτρας, ἵνα ἀναγινώσκουσι μνήμας ἁγίων ἐν ἔτει Ϛ π ο α (6971=1463) ἰνδ. ια´. (f.275r)

Στα f. 69v 175v στην κάτω ώα υπάρχει η υπογραφή· Γεννάδιος.

Στην κάτω ώα του ὺ.70r διά νεωτέρας χειρός· + Τό παρόν βιβλίον ἔστι τοῦ μεγ. Δουκός ἀπό τήν Σηλύβρια. Καί δέδωκε αὐτό ἐν τῇ μονῇ τοῦ τιμίου προδρόμου, ἵνα ἀναγινώσκωσι τάς μνήμας τῶν ἁγίων · ὅταν δέ ἔλθῃ τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἐν ὅλη τῇ κτίσῃ πάλιν ἐπιστρέψῃ ἡ βίβλος ὁμοῦ καί τά ἕτερα, ἐν τῇ μονῇ τῆς Σηλυβρίας, ἤτοι τοῦ Μεγ. Δουκός.

ὺ. 158r με άλλη γραφή· Το παρόν βιβλίον εἶναι τοῦ Μεγάλου Δουκός ἀπό τήν Σηλυβρίαν.

Νεώτερη σημείωση· Συναξαριστής τῆς Παναγίας τῆς ἐν νήσῳ Χάλκης. (f. 1r)

Κώδικας ΧρονολογίαΒιβλιοθήκη Οικουμ.Πατριαρχείου, Χειρόγρ. Παναγ. Καμαριώτισσα, (47) αρ. 48, 14ος αι. (1325)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΤσακόπουλος, Χειρόγραφα Οικουμενικού Πατριαρχείου, Ι, ó. 85-86
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον μηνών Σεπτεμβρίου-Φεβρουαρίου
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία