Σημείωμα #2055

Αύξων Αριθμός2055
Σημείωμα ΧρονολογίαΜετά το 1331
ΣημείωμαΩἶ δόξα, καί τό κράτος νῦν καί ἀεί, καί εἰς τούς ἀιωνας τῶν ἀιωνῶν ἀμήν. Ετους Ϛ ω μ.... (684...=133...) (f. 170)

Στο τέλος του χρονικού σώζεται επίγραμμα σε πολίτικο στίχο·
῎Ιδου τό τέρμα εἴληφεν ὅ Μανάσσης ἀρτῶς.
Κώδικας ΧρονολογίαRegiae Bibliothecae Borbonicae, codex Ducentensimus Quadrage-simus sextus ΙΙΙ. Β.22,
Εκδόσεις ΣημειώματοςCyrillo, Regiae Bibliothecae Borbolicae, ó. 322-323
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοConstantini Manassis Chronicon, Io. Damasceni Capita de fide Orthodoxa.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία