Σημείωμα #2056

Αύξων Αριθμός2056
Σημείωμα Χρονολογία1311
ΣημείωμαΚολοφών· θ(εο)ῦ τό δῶρον κ(αί) ᾿Ιωάσαφ πόνος
ἔτους Ϛ ὦ ρ θ (ἰνδικτιῶνος) ιδ μηνί ἰουν(ίω) κθ´ ἡμέρ(α) ε· ·
Χ(ριστ)έ · δίδου μογήσαντι, τεήν πολύολβον
ἀρωγήν (f.14v) (6819=1311)
Κώδικας ΧρονολογίαAuct. Τ. infra 1.10, (s.c. 28118) (Misc. 136), 12ος αι.
Εκδόσεις ΣημειώματοςWilson, Mediaeval Greek Bookhands, ó. 34
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΚαινή Διαθήκη
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία