Σημείωμα #2057

Αύξων Αριθμός2057
Σημείωμα Χρονολογία1328
Σημείωμα+ἐτελειώθη το παρόν βιβλίον διά χειρός ἐμοῦ Θεοδῶρου | Δοκειανοῦ τοῦ Συμεών, κ(α)τά μῆνα φευρουάριον τῆς ια ἰν(δικτιῶνος)· | τοῦ Ϛ ω λ Ϛ ἔτους· -ἔχοντα (-α από διόρθωση) τόν μῆνα (-α από διόρθωση) ἡμέρας ιη´ · + (f. 232r)

Ο γραφέας έγραψε σημείωση για τη σεληνιακή έκλιψη της 26ης Φεβρουαρίου Α.Μ. 6836=Α.Δ.1328, 8 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του κώδικα·
+ἡμέρας γινομένης παρασκευῆς κ(α)τά τήν κϚ τοῦ φεβρουαρί(ου) μηνός τῆς ια ης ἰν(δικτιῶνος) τοῦ Ϛ | ω λ Ϛ ἔτους οὔσης ηης ὥρας τῆς νυκτός, γέγονεν ἔκλειψις τῆς σελήνης·+ (f.234r)

Άλλο χέρι έγραψε στην ίδια σελίδα σημείωση για έκλιψη ηλίου στις 3 Μαρτίου Α.Μ. 6945=Α.Δ 1337· + τῆ Τρίτ(ῃ) τοῦ μαρτίου ἰν(δικτιῶνος) ε´ τοῦ Ϛ ῶ μ ε´ ἔτους γενέσθαι ἔκληψις ἡλίου· [ὥρ(ᾳ) τρίτη] | τρίτη ἡμήσεως ὥρας

Το χειρόγραφο κάποτε ανήκε στον Ιωάννη Αυρισπά όπως αποδεικνύει καταχώρηση στο φ. 232v· ὁ αὐρίσπας
Έπειτα το χειρόγραφο πέρασε στην κατοχή του Antonio Corbinelli (1370/5-1425), ως δικό του χειρόγραφο 43, όπως δείχνουν τα σημεία 43. Α. C. στο f. 02v, 232r και 234r. Η συλλογή του Corbinelli δωρήθηκε στο Badia Forentina και έμεινε εκεί από το 1425 έως το 1439, όπου το χειρόγραφο είχε τον αριθμό 45 και έπειτα τον αριθμό 2625 . Κατόπιν μεταφέρθηκε στην Laurentiana Library τό 1809. Θεωρείται αντίγραφο του Vatic. Urbinas graec. 2959

Κώδικας ΧρονολογίαFlorence, Bibl. Laurenziana, αρ. 114. ἒΑͺ 2625, olim 45, 14oς αι. (=1328)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Manuscripts of Italy, ó. 167Bandini, Catalogue Laurentianae, Sup. ó. 19
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοDion of Prusa (Dion Chrysostomos), orationis
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια ΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗ
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία