Σημείωμα #2060

Αύξων Αριθμός2060
Σημείωμα Χρονολογία
ΣημείωμαΜιχαήλ καί Θεοτίμης (f. 26v)
Κώδικας ΧρονολογίαCod. Vatic.gr. 2220, 14oς αι. (=1304-5)
Εκδόσεις ΣημειώματοςLilla, Codices vaticani graeci, ó. 224, 257
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΔιάφορα
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία