Σημείωμα #2098

Αύξων Αριθμός2098
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1375- 1376
ΣημείωμαΕἶτα πάλιν ἐγένετο θανατικὸν ἄλλο κατὰ τὸ Ϛωπο ἔτος
Κώδικας ΧρονολογίαOxford, Bodl. Barocc. 69
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 142.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμεναθανατικόν
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία