Σημείωμα #2099

Αύξων Αριθμός2099
Σημείωμα Χρονολογία16 ᾿Ιανουαρίου 1377
Σημείωμα᾿Εγράφησαν αἱ παροῦσαι ἀκολουθείαι κ(υρί)ῳ Χαρίτωνι κ(αὶ) ἐμῷ ἐπιστημονάρχ(ῃ) διὰ χειρὸς κἀμοῦ τοῦ ἀμαρτωλοῦ Βαρθολομαίου μοναχοῦ καὶ Δομεστίχου ταῦτης τῆς ἁγίας Λαύρας κ(αὶ) οἱ ψάλλοντες δότε συγνώμην τοῖς σφάλμασιν ὡς ἀγρίκῳ πάνυ γε (καὶ) ἀμαθῆ · ἐτελιόθισαν δὲ μη(νὸς) ᾿Ιανουαρίῳ ἔτους τρέχοντος Ϛωπε' (f. 250r).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Λαύρας Ι 178 (ἔτ. 1377)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΣπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σ. 209. Εὐστρατιάδου, Λαύρα, σ. 624.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Αναγραμματισμοί. Μεγαλυνάρια καλοφωνικά. Πολυέλεοι. Χερουβικά. Κοινωνικά.
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΒαρθολομαίος μοναχός
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΆθως
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματαεπιστημονάρχης, δομέστικος
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονήμονή Μεγίστης Λαύρας, Άγιο Όρος. Άθως
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία