Σημείωμα #2106

Αύξων Αριθμός2106
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1377/ 1378
Σημείωμακενό
Κώδικας Χρονολογία....................ἀρ. 216
Εκδόσεις ΣημειώματοςBenesevic, Opisanie, Ι, σ. 13.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤριώδιον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία