Σημείωμα #2105

Αύξων Αριθμός2105
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1377/ 1378
Σημείωμα+ τέλος ίλειφὲν ἐν Καλαβρία, πὄλεως ᾿Οπίδου Έτ(ους) Ϛὤπ'Ϛ' (f. 110v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 1134
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Cod. Vat., σ. 169.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΚαλαβρία (Ιταλία), Όπιδος
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία